Нашето портфолио е изцяло ориентирано към клиента
Нашето портфолио е изцяло ориентирано към клиента

Въздушен транспорт

Въздушен транспорт
Съвременната пазарна среда се определя от съкратени цикли за доставка, намаляващи обеми на поръчваните партиди и кратък живот на продуктите.
За да помогне на клиентите си да се справят с тези предизвикателства, логистична компания Арис Карго организира въздушен транспорт на стоки и товари с всякакви размери, форма и тегло, навсякъде по света.
На вносителите в България Арис Карго предлага специална програма, съдействаща им да контролират разходите на карго трафика си за логистика и транзитно време.

На клиентите ни предлагаме следните сервизи за въздушен транспорт на пратки по внос и износ:

Експресен въздушен сервиз
Стандартен въздушен сервиз
Икономичен въздушен сервиз
Консолидационен сервиз
 • Обслужване и организация на пратки врата – врата
 • Мултимодален транспорт
 • Проектно и извън габаритно карго
 • Пратки изискващи температурен режим
 • Високо стойностни стоки
 • Опасно карго
 • Превоз на лични вещи
 • Транспорт на живи животни
 • Обслужване на DDP пратки
 • Проследяване на пратките
Експресен сервиз
Премиен карго продукт с време на доставка 12-48 часа от летище до летище. Съобразен с критично спешните пратки. Митническата обработка при вноса и при износа, както и вземането от адрес и доставката до адрес, се предлагат допълнително при запитване.
Направи запитване

Морски транспорт

Морски транспорт
Морският транспорт е най-разпространения и най-евтиния начин за придвижване на стоки и товари по света. Арис Карго има дългогодишен опит в областта на презокеанските превози по море и предлага целия набор от транспортни и логистични услуги свързани с контейнерните превози по света:
 
FCL - цели контейнери: 20,40, 45 футови контейнери и специално оборудване
LCL - групажни пратки
LCL линия от Далечния Изток – редовен контейнерен групаж
Sea-Air - комбиниран превоз море/въздух
Контейнерен транспорт
В зависимост от спецификата на стоката, транспортът по море, може да се организира както в стандартни контейнери, така и в специално оборудвани, като температурно - поддържащи и такива с оборудване за извънгабаритни и тежки товари. За Вашите контейнерни транспорти за и от България, логистична компания Арис Карго предлага конкурентни цени, гъвкави разписания и надеждност на доставката от врата до врата. Оперираме през основните пристанища, обслужващи България – Бургас, Варна, Тесалоники /Солун/ и Пирея както по внос, така и по износ.

Транспортните услуги за цели контейнери включват:

 • Контейнерна логистика врата-врата по целия свят - внос, износ, тристранни търговски сделки
 • Мултимодален транспорт
 • Транспорт на стоки изискващи температурен режим
 • Транспорт на опасни товари - IMO
 • Транспорт и обслужване на извънгабаритно и проектно карго
 • Контейнеризация и деконтейнеризация в зоната на пристанището и извън нея
 • Консолидации и деконсолидации
 • Документална обработка
 • Пълен пакет от услуги на пристанища: Варна, Бургас, Тесалоники и Пирея
 • Движение на контейнери под митнически контрол в Европейския съюз
 • Следене движението на контейнера и актуализиране на статуса
 • Всички услуги свързани с митническата обработка на стоката пристигаща в контейнери


За Ваше улеснение, размерите на контейнерите можете да намерите тук (изтегли)
Схема на товарене на палети в основните типове контейнери, можете да намерите тук (изтегли) Направи запитване

Сухопътен транспорт

Сухопътен транспорт
Ще осигурим за Вас най-доброто решение за надежден и бърз превоз на комплектни и групажни конвенционални товари от / до цяла Европа и Средна Азия.
 • Превоз на опасни товари (ADR)
 • Превоз на стоки, изискващи температурен режим
 • Специализиран превоз на дрехи
 • Превоз на извънгабаритни товари
Използваните от нас автомобили отговарят на всички изисквания за международен превоз на товари.
Дистрибуция
В страната - ежадневен транспорт от/до всяка точка в цяла България.

Партньорска мрежа за вътрешна дистрибуция в Гърция, Франция, Турция и почти всички европейски държави.
Направи запитване

Железопътен транспорт

Железопътен транспорт
В 21-ви век имаме уникалната възможност да се възползваме от един от най-древните пътища в света, който е възникнал около II век преди новата ера. Тогава хората са научили за стоки, които се произвеждат в Китай, като коприната, която била много ценена. Още тогава се поставя началото на транспортния и търговски маршрут на „Пътя на Коприната“.
Днес имаме уникалната възможност да превозим пратките Ви по възобновения Път на Коприната /Silk Road Economic Belt/ от и за всяка точка в Китай от и до всяка точка на Европа.
Инициатива за сухопътна връзка между Китай, Европа и Русия е подета в последните няколко години. Към Май 2017 година има над 51 линии между Китай и Европа, като мрежата покрива 28 основни Китайски града, 21 провинции, а ЖП връзката покрива по пътя си 11 Европейски страни и 29 града.
Добрата транспортна връзка с Европа ни дава възможност да предоставим едно ново и алтернативно решение в организацията на веригата на доставките на всички клиенти, които желаят да направят промяна и да спестят разходи, включително клиентите на енергетиката, търговията на дребно, промишлеността, автомобилната промишленост и технологиите.
За да задоволим и най-взискателните нужди можем да Ви предложим ЖП блок влак от и за Китай с цели контейнери (FCL) и за групажни пратки (LCL).

Основни предимства:
 • Обслужват се вътрешни точки в Китай, които са доста отдалечени от основните им пристанища
 • По-ниски цени в сравнение с въздушния транспорт
 • По-кратко транзитно време в сравнение с морския транспорт
 • Регулярни седмични сервизи
 • Надеждност и сигурност в разписанието: фиксиран ден на отпътуване, спазване на графика гара след гара, без значение от    промените във времето, без закъснения
 • Икономическо решение - за тежки и насипни товари. Таксуемото тегло е 1 куб.м = 600 кг
 • Алтернатива на Sea + Air сервиз
 • Свободен капацитет
 • Надеждна и гъвкава FCL и LCL услуга
 • Най-високо ниво на сигурност в сравнение с въздушния и морски     транспорт.
 • Пълна и надеждна подкрепа в отправна точка и в крайна дестинация.
 • Транспорт, опазващ околната среда - електрически локомотиви с ниски въглеродни емисии
 • Проследяване и мониторинг на пратките
Направи запитване

Критично спешни пратки

Критично спешни пратки
За Вашите най-спешни товари, когато сроковете за доставка на материали за завода, линията или проекта Ви са критични, Ви предлагаме специализирана услуга с време на доставка 12-48 часа врата-врата, в цял свят, 7дни в седмицата.
Куриер на борда
Също познат като хендкери. Специален човек пътува с Вашата пратка до най-близкото летище до крайната дестинация, откъдето я поемат нашите партньори.
Направи запитване

Складиране

Складиране
Като част от Екстранс Холдинг, пратките на Арис Карго се обработват от складовият оператор на групата Екстранс.

На клиентите ни предлагаме складови сервизи за голямо разнообразие от товари. Опитни и квалифицирани служители контролират движението на каргото на вход/изход.

Склад под митнически надзор, временен склад и свободно складиране.
 • Временно складиране за стоки под митнически контрол – в рамките до 90 дни
 • Митническо складиране за стоки под митнически контрол – неограничен
 • Свободно складиране за стоки извън митнически контрол – неограничен
 • Хладилна камера
 • Терминална обработка и складиране
 • Комисиониране
 • Опаковане
 • Претоварни операции автомобил - автомобил
Направи запитване

Митническо представителство

Митническо представителство
Като част от Екстранс Холдинг, клиентите на Арис Карго се ползват от услугите на един от най-добрите митнически агенти в страната - Екстранс ООД.
Отдел “Митническо обслужване” предлага комплексно митническо и външнотърговско обслужване в цялата страна.
Нашите брокери отлично познават тънкостите на митническите формалности и процедури.
Вие може да заявите по всяко време изготвяне на митнически, транспортни и търговски документи, разрешителни и лицензи, интрастат декларации, складиране под митнически контрол.

Основни услуги предлагани от отдел “Митническо обслужване” :

Внос
Износ 
Транзит
 • Реекспорт
 • Временен внос/износ
 • Активно усъвършенстване
 • Пасивно усъвършенстване
 • Митническо складиране
 • Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
 • Изоставяне на стоки в полза на държавата
 • Унищожаване на стоки
 • Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции
 • Регистрация на търговски дружества и физически лица пред Митница и получаване на ЕОРИ номер
 • Изготвяне и оформяне на документи
Внос
Необходими документи за прилагане на режима са :
Пълномощно за митническо представителство.
Заявка за митническо представителство по приложен образец (изтегли).
Документи за регистрация на вносителя.
EORI регистрация – копие на документ за EORI регистрация.
Транспортни документи, според вида транспорт.
Търговски документи:
 • Оригинална търговска фактура (Invoice).
 • Опаковъчен лист (Packing List).
 • Сертификати за произход, качество и др. (ако се изискват).
 • Копие на фактури за транспорт, застраховка и други разходи до входяща граница на ЕС при условия на доставка EXW или FOB.
 • Документ за произход в случай на ползване на преференции.
 • Разрешителни за внос – необходимите разрешителни, ако са изискуеми от държавните органи според спецификата на стоката.
 • Платежни документи за ДДВ.
Направи запитване

Услуги с добавена стойност

Услуги с добавена стойност
За да бъдем максимално полезни и да улесним клиентите си, Арис Карго предлага и допълнителни услуги, които да завършват цялостния процес в управлението на веригата на доставки.

Търговските ни услуги включват, но не се ограничават до:
 • Специализирани консултации
 • Съдействие за издаване на лицензи, разрешителни и други документи от различни държавни институции
 • Обработка на документи
 • Застраховка на товари
 • Осигуряване на авариен комисар и сървей
 • Логистични решения за изложения и други събития
 • Обратна логистика
 • Въоръжен ескорт
Направи запитване