Запитване за цена

Тип транспорт
Начин на плащане
За опасен товар - (DGR / IMO / ADR) - моля задължително посочете:
Security Image

Често задавани въпроси

Дефиниции и понятия в морския транспорт и спедиция

Контейнеровоз
Контейнеровозът е морски съд, предназначен за превоз на стоки натоварени в стандартни контейнери, предназначени за мултимодален превоз.

Контейнерен терминал
Контейнерният терминал е място, на което контейнерите се претоварват на други видове транспорт за по нататъшен превоз. Претоварването може да бъде между кораб и камиони или между кораб и жп композиция.

Коносамент
Kоносаментът е транспортен документ в морския и комбинирания превоз. Коносаментът изпълнява три основни функции:
  • доказателство за наличие на договор за морски превоз
  • доказателство за натоварване на стоката на кораба
  • товароразпоредителен документ
Най-често използвани съкращения - B/L, BOL

Линеен коносамент
Kоносамент издаден от линията превозвач ( напр. Yang Ming, Maersk Line, Hapag Lloyd и т.н.) или от агента на линията. Често спедиторите използват термина Мастър коносамент.

Най-често използвани съкращения - MBLD, MBOL, MBL

Спедиторски коносамент
kоносамент издаден от спедиторска компания.   Издава се от спедитора в качеството му на превозвач или оператор на комбиниран транспорт или като агент на превозвача или оператора на комбиниран транспорт. Често се използва и понятието "хаус" (домашен) коносамент.

Най-често използвани съкращения - HBLD, HBOL, HBL

NVOCC коносамент
Спедиторски коносамент издаден от спедитор, който се идентифицира като NVOCC (вж. NVOCC).  Условията на коносамента отговарят на условията на линейният коносамент на линията, с която оперира NVOCC.  Често се използва вместо "хаус" коносамент

Най-често използвани съкращения - HBLD, HBOL, HBL

NVOCC
Организация, която сключва договор с линиите като наема при преференциални условия определен корабен
капацитет за рейс или за период от време и се явява пред товародателите като договорен превозвач.  
NVOCC операторът издава собствен коносамент, NVOCC коносамент wv. NVOCC коносамент), чиито условия отговарят на коносамента на линията
NVOCC операторът поема всички права, задължения и отговорности на физическия превозвач.
NVOCC операторът трябва да има съответната застраховка за дейността си за липси/повреди по превозваната стока.
Най-често спедиторът играе ролята на NVOCC при организирането на редовни линии за контейнерен (LCL = Less than container load) групаж при комбиниран транспорт врата-врата.  Много спедитори се идентифицират като NVOCC и в повечето държави няма легални пречки за това. В САЩ обаче NVOCC подлежат на регистрация от FMC и носят пълната отговорност като превозвачи.

TEU - Twenty-foot Equivalent Unit
TEU или ТЕУ е мерна единица описваща капацитета на контейнеровозите и контейнерните терминали както и извършената работа от спедиторските и логистичните фирми. Единицата се изчислява като обема карго, който се превозва в един стандартен 20' контейнер.

Фидер
Фидерът е морски съд с различна големина, но най-често приеман да бъде със среден обем 300 TEU до 500 TEU. Фидерът събира контейнери от различни пристанища и ги превозва до централен контейнерен терминал, където те се натоварват на по-големи кораби. В този случай, по-малките съдове "захранват" (feed) големите линейни превозвачи.

Контейнер
Метална конструкция предназначена за мултимодален превоз на товари. Въпреки,че има 5 стандартизирани контейнерни типа, в България най-разпростанените са 20' и 40' контейнери. Спецификация на контейнерите, техните вътрешни и външни размери по видове както и тара теглата им можете да намерите тук.

Дефиниции и понятия във въздушния транспорт и спедиция

RFS - Ар Еф Ес
RFS - Роуд Фийдър Сървиз или Ар Еф Ес както е придобило популярност е сервиз, който се предлага авиопревозвачите, които предлагат карго превози на товари по редовни линии като превозват товарът по определна отсечка от маршрута с камион.  
Тази услуга се предлага с цел намаляване на общите разходи за превоз по въздуха и увеличаване на капацитета до определено летище. Често на този тип сервиз се слага полетен номер.
Като транспортен документ се използва авио товарителницата.

Въздушна товарителница ( AWB )
Въздушната товарителница е транспортен документ, удостоверяващ договора за превоз на стоки по въздуха между изпращача и авио превозвача или изпращача и спедитора. Условията на този договр са стандартизирани и се подчиняват на разпоредбите на Вършавската и Монреалската конвенции за превоз на стоки по въздуха.
Най-често срещани съкращения - AWB

Хаус товарителница ( HAWB )
Хаус товарителницата е транспортен документ за превоз на стоките по въздуха, покриващ отделна пратка във въздушна консолидация. Тя се издава от консолидатора и съдържа инструкции към получаващия спедитор. Условията за превоз по хаус товарителница се подчиняват на разпоредбите на Варшавската и Монреалската конвенции.
Най-често използвани съкращения - HAWB, HWB

Мастър товарителница ( MAWB )
Товарителница за цялата консолидация, указваща консолидатора като изпращач, а получаващия спедитор като получател.
Най-често срещани съкращения - MAWB, MWB

Новини