Контакти

Централен офис

София 1606
Бул. Едуард Тотлебен 71/73

Телефони:
+359 2 9459 400
+359 2 9459 890
+359 2 9459 891

Факс:
+359 2 9459 401

Имейл: headoffice@ariscargo.bg

Оперативен офис


София 1540
Летище София
бл.3 ет. 2 офис 6 и 7

Телефон:
+359 2 9461501
+359 2 9461530
+359 2 9459187

Склад Екстранс


София 1528
ул. Неделчо Бончев 10

Телефон:+359 2 9461565

Тип транспорт
Начин на плащане
За опасен товар - (DGR / IMO / ADR) - моля задължително посочете:
Security Image