Логистични решения в зависимост от нуждите и изискванията на клиентите
Логистични решения в зависимост от нуждите и изискванията на клиентите

Арис Карго

Арис Карго ООД е българска логистична компания създадена на 27.03.2001 г. като дружество с ограничена отговорност. Понастоящем компанията е част от Екстранс Холдинг.
Известни сме с това, че разработваме и предоставяме на нашите клиенти и партньори надеждни и ефективни транспортни и логистични решения. От 01.06.2001 до 19.11.2004 г., Арис Карго е официален агент на Menlo Worldwide Forwarding (бивш Emery Worldwide). 
От 25.11.2004 логистична компания Арис Карго е ексклузивен агент на EGL Eagle Global Logistics - водещ световен доставчик на спедиторски и логистични услуги. От 2007 г след сливането на EGL Eagle Global Logistics със CEVA до август 2023 компанията е ексклузивен агент на CEVA Logistics - една от 5-те най-големи логистични компании в света.

Арис Карго е акредитиран ИАТА карго агент - код 09-4 7096.

Арис Карго има застраховка "Отговорност на спедитора".
ЧЛЕНСТВО В БРАНШОВИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
  1. Асоциация на Българските Спедитори - ( член на TIACA)
  2. Българска Стопанска Камара - БСК
  3. Българска Търговско Промишлена Палата - БТПП
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
  • Добро познаване на местния пазар и индустрията в международен аспект
  • Интегрирани логистични решения
  • Професионален мениджмънт
  • Партньор на глобална компания с добре развита мрежа в цял свят
  • Високо квалифицирани и мотивирани хора
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
Гъвкавост
Индивидуални транспортни решения според времевите и бюджетните изисквания на клиентите.
Добавена стойност за всеки клиент.
Капацитет
Отлични взаимоотношения с водещите доставчици на въздушен и морски транспорт, както в световен мащаб, така и на местния пазар.
Глобална мрежа
Покритие в 170 държави и над 1000 локации. Интегрирана световна мрежа.
Сигурност и съвместимост
Осъществяваме дейността си в съответсвие с високите Европейски стандарти и всички приложими закони, правила и разпоредби на страните, в които работим. Кодексът за поведение (изтегли) и антикорупционната политика (изтегли) на Арис Карго са едни от инструментите, разработени, за да подпомогнат нашите служители и представители при изпълнението на нашите правни и етични задължения.

Нашите кленти

HoneyellTerexl